Máy phát điện Denyo

Máy phát điện Denyo

Máy Phát Điện Denyo 1100kVA (DCA-1100SPM2)

Máy Phát Điện Denyo 1100kVA (DCA-1100SPM2)

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài

Máy Phát Điện Denyo 1100kVA

Máy Phát Điện Denyo 1100kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài

Máy Phát Điện Denyo 770kVA  (DCA-800SPM)

Máy Phát Điện Denyo 770kVA (DCA-800SPM)

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài

Máy Phát Điện Denyo 770kVA

Máy Phát Điện Denyo 770kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài

Máy Phát Điện Denyo 610kVA

Máy Phát Điện Denyo 610kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài.

Máy Phát Điện Denyo 605kVA

Máy Phát Điện Denyo 605kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài

Máy Phát Điện Denyo 495kVA

Máy Phát Điện Denyo 495kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài

Máy Phát Điện Denyo 385kVA

Máy Phát Điện Denyo 385kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài

Máy Phát Điện Denyo 297kVA

Máy Phát Điện Denyo 297kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài

Máy Phát Điện Denyo 220kVA (DCA-220SPK3)

Máy Phát Điện Denyo 220kVA (DCA-220SPK3)

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài.

Máy Phát Điện Denyo 220kVA

Máy Phát Điện Denyo 220kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài

Máy Phát Điện Denyo 138kVA

Máy Phát Điện Denyo 138kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài

Máy phát điện Denyo 5 kVA model DA-6000SS là sản phẩm máy phát điện đi đầu trong dòng máy phát điện công suất nhỏ với nhiều ưu điểm đặc biệt là được thiết kế khá nhỏ gọn với trọng lượng ít hơn nhiều so với các dòng cùng công suất.