Máy phát điện Doosan

Máy phát điện Doosan

Máy Phát Điện Doosan 825kW

Máy Phát Điện Doosan 825kW

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài

Máy Phát Điện Doosan 750kW

Máy Phát Điện Doosan 750kW

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài.

       

 Máy Phát Điện Doosan 688kVA

Máy Phát Điện Doosan 688kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài.     

Máy Phát Điện Doosan 605kVA

Máy Phát Điện Doosan 605kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài.

Máy Phát Điện Doosan 550kVA

Máy Phát Điện Doosan 550kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài

Máy Phát Điện Doosan 500kVA

Máy Phát Điện Doosan 500kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài

Máy Phát Điện Doosan 440kVA

Máy Phát Điện Doosan 440kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài

Máy Phát Điện Doosan 385kVA

Máy Phát Điện Doosan 385kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài.

Máy Phát Điện Doosan 330kVA

Máy Phát Điện Doosan 330kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài.

Máy Phát Điện Doosan 275kVA

Máy Phát Điện Doosan 275kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài.

       

Máy Phát Điện Doosan 250kVA

Máy Phát Điện Doosan 250kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài.

Máy Phát Điện Doosan 220kVA

Máy Phát Điện Doosan 220kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài

Doosan là hãng chuyên sản xuất động cơ của Hàn Quốc. Hưng Thịnh tự hào là đơn vị đại lý hàng đầu của Doosan tại thị trường Việt Nam, đảm bảo chính sách giá và bảo hành chính hãng.