Máy phát điện Mitsubishi

Máy phát điện Mitsubishi

Máy Phát Điện Mitsubishi 2250kVA

Máy Phát Điện Mitsubishi 2250kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài.

Máy Phát Điện Mitsubishi 2000kVA

Máy Phát Điện Mitsubishi 2000kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài.

Máy Phát Điện Mitsubishi 1935kVA

Máy Phát Điện Mitsubishi 1935kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài.       

Máy Phát Điện Mitsubishi 1735kVA

Máy Phát Điện Mitsubishi 1735kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài.

Máy Phát Điện Mitsubishi 1550kVA

Máy Phát Điện Mitsubishi 1550kVA

    Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài.

Máy Phát Điện Mitsubishi 1390kVA

Máy Phát Điện Mitsubishi 1390kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài.

Máy Phát Điện Mitsubishi 1287,5kVA

Máy Phát Điện Mitsubishi 1287,5kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài.

Máy Phát Điện Mitsubishi 1130kVA

Máy Phát Điện Mitsubishi 1130kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài.

Máy Phát Điện Mitsubishi 1055kVA

Máy Phát Điện Mitsubishi 1055kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài.    

Máy Phát Điện Mitsubishi 950kVA

Máy Phát Điện Mitsubishi 950kVA

  Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài.

Máy Phát Điện Mitsubishi 900kVA

Máy Phát Điện Mitsubishi 900kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài.      

Máy Phát Điện Mitsubishi 770kVA

Máy Phát Điện Mitsubishi 770kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài.

Máy phát điện Mitsubishi của Nhật là sản phẩm máy phát điện đi đầu trong dòng máy phát điện công suất vừa, lớn với nhiều ưu điểm đặc biệt là được thiết kế với công suất vừa, lớn với trọng lượng phù hợp và cực bền bỉ với thời gian.