Máy phát điện Cummins

Máy phát điện Cummins

Máy Phát Điện Cummins 2500kVA

Máy Phát Điện Cummins 2500kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài

Máy Phát Điện Cummins 2250kVA

Máy Phát Điện Cummins 2250kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài

Máy Phát Điện Cummins 2063kVA

Máy Phát Điện Cummins 2063kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài

Máy Phát Điện Cummins 1760kVA

Máy Phát Điện Cummins 1760kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài

Máy Phát Điện Cummins 1675kVA (C1675D5A)

Máy Phát Điện Cummins 1675kVA (C1675D5A)

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài

Máy Phát Điện Cummins 1675kVA

Máy Phát Điện Cummins 1675kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài

Máy Phát Điện Cummins 1400kVA

Máy Phát Điện Cummins 1400kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài

Máy Phát Điện Cummins 1250kVA (USA)

Máy Phát Điện Cummins 1250kVA (USA)

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài

Máy Phát Điện Cummins 1133kVA

Máy Phát Điện Cummins 1133kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài

Máy Phát Điện Cummins 1110kVA

Máy Phát Điện Cummins 1110kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài

Máy Phát Điện Cummins 1041kVA

Máy Phát Điện Cummins 1041kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài

Máy Phát Điện Cummins 900kVA

Máy Phát Điện Cummins 900kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài

Máy phát điện Cummins – thương hiệu nổi tiếng đến từ Mỹ. Chất lượng đã được khẳng định trên toàn thế giới qua nhiều thập kỉ. Hưng Thịnh là đơn vị hàng đầu phân phối tổ máy phát điện sử dụng động cơ Cummins tại Việt Nam.