Dự án Nhà máy tại khu công nghiệp Cẩm Khê - Máy phát điện 1000 kVA

Dự án Nhà máy tại khu công nghiệp Cẩm Khê - Máy phát điện 1000 kVA

Admin - 26/11/2018