Sản phẩm

Sản phẩm

Máy Phát Điện Mitsubishi 685kVA

Máy Phát Điện Mitsubishi 685kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài.       

Máy Phát Điện Mitsubishi 750kVA

Máy Phát Điện Mitsubishi 750kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài.

Máy Phát Điện Mitsubishi 665kVA

Máy Phát Điện Mitsubishi 665kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài.

 Máy Phát Điện Mitsubishi 550kVA

Máy Phát Điện Mitsubishi 550kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài.

Máy Phát Điện Mitsubishi 560kVA

Máy Phát Điện Mitsubishi 560kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài.

Phát Điện Mitsubishi 500kVA

Phát Điện Mitsubishi 500kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài.

Máy Phát Điện Mitsubishi 500kVA

Máy Phát Điện Mitsubishi 500kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài.

Máy Phát Điện Mitsubishi 450kVA

Máy Phát Điện Mitsubishi 450kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài.

Máy Phát Điện Mitsubishi 385kVA

Máy Phát Điện Mitsubishi 385kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài.

Tủ Chuyển Nguồn Tự Động ATS

Tủ Chuyển Nguồn Tự Động ATS

Quý khách cần một công cụ để hỗ trợ kịp thời cho việc khi điện lưới mất hoàn toàn, điện lưới mất pha, điện lưới có điện áp thấp hơn giá trị cho phép ?

Máy Phát Điện Volvo Penta 700kVA

Máy Phát Điện Volvo Penta 700kVA

  • Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài
Máy Phát Điện Volvo Penta 625kVA

Máy Phát Điện Volvo Penta 625kVA

Máy mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài